В какво вярваме и каква е нашата мисия?

Апостолски символ на вярата

Вярвам в Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята.
И в Иисуса Христа, единородния Му Син, нашия Господ; Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария, и пострада при Пилат Понтийски, бе разпнат и бе погребан; и слезе в ада и в третия ден възкръсна от мъртвите; и се възнесе на небесата и седна отдясно на Бога Отца, Всемогъщия; и пак ще дойде да съди живите и мъртвите.
Вярвам в Светия Дух. Вярвам в светата вселенска  Църква, в общението на светиите, в опрощаването на греховете, във възкресението на телата (на мъртвите), във вечния живот.

Амин!

КАКВО ВЯРВАМЕ

  • Ние вярваме в Единия Бог и Отец, Творец на небето и земята, Който е Дух, Вечен, и неразделен, Всемогъщ, Вездесъщ и Всезнаещ. Той е свят, праведен, любов, истинен и верен и само на Него подобава поклонение.
  • Ние вярваме, че Бог съществува в три лица /личности/ – Отец, Син и Святи Дух еднакво достойни за поклонение и че тия три са едно.
  • Ние вярваме в Господ Исус Христос, Съвършен Бог и Съвършен човек единствения Спасител на грешниците. Той бе разпнат за нас, умря, беше погребан, възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небето и Който ще се върне със слава да съди живите и мъртвите в последния ден.
  • Ние вярваме, че човек бива оправдан пред Бога, само по благодат чрез жива вяра в Исуса Христа, която действа с любов.
  • Ние вярваме в кръщението в Святия Дух, което е различна опитност от новорождението и е начало за проявяване на духовните дарби и служения.
  • Ние вярваме, че Христовата църква се състои от истински новородени, покаяни вярващи, които изповядват Христос и че Главата на Църквата е Сам Христос.
  • Ние вярваме, че тайнствата на Христовата църква са водното кръщение и Господната вечеря (причастието).
  • Ние вярваме, че Библията е Боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и е съвършено правило за вяра и богоугоден живот. Приемаме, че Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият – 27 книги или всичко 66 книги, които са признати за канонически.

Мисия

Ценово

Село Ценово е на около 50 км от Русе. В първите години след промените в селото няколко души бяха достигнати от Божието слово и предадоха живота си на Христос. Поради отдалечеността на селото от Русе те не можеха често да пътуват дотам и ние започнахме да ги посещаваме. Постепенно повярваха и други. Така възникна нуждата от основаване на църква в селото. Започнахме богослужения първо в читалището, където се  събираха много хора. После наемахме различни обществени помещения, докато църквата се сдоби със самостоятелна сграда. Често посещаваме нашите приятели в Ценово, молим се заедно, хвалим Бога и общуваме. Когато имаме възможност, ги подкрепяме и материално. Издирваме бедни семейства и им носим подаръци.

Както в цялата страна, и в Ценово, и в Кубрат, обезлюдяването засяга тежко местните общности. Младите хора се преселват в по-големите градове или емигрират в чужбина. Много възрастни хора остават самотни и те имат остра нужда от помощ. Църквата се опитва да им бъде полезна, като ги насърчава и подкрепя според силите си. Всяка помощ в тази област е много ценна от нас и би била приета с голяма благодарност.

Кубрат

Кубрат е малък град на 55 км от Русе, в сърцето на една област, известна някога с големите си гори, сред плодородни поля и овощни градини. Тук от няколко години съществува малка евангелска общност под името „Църква на назарянина”. По споразумение с едноименната църква в Разград, ние поехме инициативата да обгрижваме тази общност. Всяка неделя там отива нашият дякон и проповедник Венцислав Димитров. Той радва вярващите с музиката и пеенето си, както и изнася проповедите. Подкрепяли сме някой проекти по ремонта и благоустройството на църковната сграда. Редовно споделяме с нашите братя и сестри от Кубрат материалните си блага, подпомагаме бедни семейства, приготвяме подаръци за деца от многодетни семейства, болни и самотни.

Бръшлен

Село Бръшлен е на около 40 км източно от Русе. В миналото е било богато и многолюдно, положението му в близост до Дунава, в една плодородна и добре напоявана равнина е спомагало за благополучието на жителите. Днес от това не е останало много. В селото има няколко семейства и отделни хора, които са вярващи. Поради възраст и немощ те не могат да пътуват до Русе, за да имат общение с църквата. Намираме се във връзка с тях, подкрепяме ги духовно, подпомагаме ги и материално. Планираме да започнем редовни събирания в село, като проповедници и музиканти ще пътуват дотам. Нека помним тази нужда и да се застъпваме  пред Бога за хората, които са в самота и изолация от други вярващи – както в това село, така и на много други места около Русе и в страната.

Отзиви

Меню